ขอเปลี่ยนสัญญาเงินกู้ จากเงินกู้สามัญ เป็นมาเงินกู้หุ้นแทนได้ไม่คะ เพื่อลดภาระการผ่อนให้น้อยลดค่ะ
Posted: จันทร์จิรา ชนะบาล Date: 2018-08-08 17:10:23
   
 
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-08-14 10:08:52
 
 
 

ไม่สามารถกู้ได้ เนื่องจากทุนเรือนหุ้นสะสมยังไม่พอหักกลบสัญญาเงินกู้สามัญ เพราะกู้ได้โดยใช้หุ้น ก็ได้ไม่เกิน 90 % ของทุนเรือนหุ้น

(งานเงินกู้สามัญ)

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:จิรายุส วังช่วย  Date: 2018-09-10 14:46:19
 
 
 

ขอบคุณค่ะ  สามารถกู้ได้ใช่ไม่คะ  กู้ได้เมื่อไดคะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย:จิรายุส วังช่วย  Date: 2018-09-10 14:48:45
 
 
 

เมื่อทุนเรือนหุ้นสะสมมีพอ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ