การขอกู้ฉุกเฉินและการหักเงินค่าหุ้นของสมาชิกรายเดือน
Posted: สุภาภรณ์ กล่อมกลม Date: 2018-09-14 10:30:35
   
 

เรียน เจ้าหน้าที่หรือผู้จัดการสหกรณ์ที่สามารถตอบคำถามได้คะ

เนื่องจากสงสัยการเก็บค่าหุ้นรายเดือน บางเดือนก็เก็บเท่าเดิม บางเดือนก็เพิ่มขึ้น 10 บาท อยากจะทราบว่าการเก็บค่าหุ้นไม่ต้องถามสมาชิกก่อนหรือคะ ว่าต้องการซื้อหุ้นเพิ่มหรือไม่ เพราะมันส่งผลกระทบกับสมาชิกคะ เนื่องจากได้ยื่นกู้เงินฉุกเฉินไปเมื่อต้นเดือนกันยายน ส่งจดหมายเป็นอิเอ็มเอส แล้วรอผลการอนุมัติเป็นอาทิตย์ก็ยังไม่มีการโอนเงินมาให้ โทรกลับไปถามเจ้าหน้าที่ได้รับคำตอบว่าได้รับจดหมายแล้ว แต่ไม่สามารถกู้ได้ เนื่องจากจ่ายค่าหุ้นไม่ครบ ต้องรักษาประวัติเป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งค่าหุ้นก็จ่ายครบทั้งหมดแล้วตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา อยากถามว่า การที่สมาชิกขอกู้แล้วต้องให้รักษาประวัติตั้ง 6 เดือนมันนานไปไหมคะ มันกระทบกับสิทธิของสมาชิกมากเกินไปไหมคะ เพราะบางคร้ังเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราส่งค่าหุ้นครบหรือไม่ เพราะกองคลังเป็นผู้ทำหน้าที่หักเงินส่ง ถ้าสมาชิกเดือนร้อนเรื่องเงิน จะหวังพึ่งสหกรณ์แล้วบอกให้รอรักษาประวัติให้ครบ 6 เดือน คนคิดยังไง สมาชิกอยากจะเป็นสมาชิกต่อไปอีกไหม ลาออกก็ไม่ได้เนื่องจากติดภาระค้ำประกัน ทั้งๆ ที่ในฐานะคนค้ำทางสหกรณ์ก็สามารถเรียกร้องให้รับผิดชอบได้ตามสัญญาอยู่แล้วไม่ใช่หรือ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-09-14 15:04:11
 
 
 

สมาชิกมียอดค้างชำระค่าหุ้นในเดือน กันยายน 2560 จำนวน 10 บาท  โดยได้ส่งชำระครบตามยอดเรียกเก็บรายเดือน รวมยอดที่ค้างในเดือน เมษายน 2561 ค่ะ

(จนท.ประจำจังหวัด) สอบถามเพิ่มเติม 083-9292830

สมาชิก 020076 น.ส. สุภาภรณ์  กล่อมกลม
->คำขอ ประเภท ฉฉ เลขที่คำขอ 61ฉฉ001443 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 
      > อื่น ๆ[เดือน. ม.ค.-มี.ค.61 สมาชิกมียอดค้างชำระค่าหุ้น สมาชิกต้องชำระเงินตามยอดเรียกเก็บประจำเดือนอีก 2 งวด ติดต่อกัน จึงจะสามารถกู้เงินได้]
      > อื่น ๆ[เริ่มเดือน ส.ค.61 เมื่อชำระครบแล้ว สมาชิกต้องส่งเอกสารคำขอกู้เงินมาให้สหกรณ์ฯ ใหม่]

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ