กู้ฉุกเฉิน
Posted: ปวิช ลุนพันธ์ Date: 2018-09-14 12:19:26
   
 

คำขอกู้ฉุกเฉินผ่านการอนุมัติไหมครับ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-09-14 14:16:15
 
 
 

สมาชิก 039956 นาย ปวิช  ลุนพันธ์
->คำขอประเภท ฉฉ เลขที่คำขอ 61ฉฉ001547 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 
      > อื่น ๆ[ขาดหนังสือคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน]
      > อื่น ๆ[หนังสือแสดงรายรับ-รายจ่าย เดือนล่าสุด (ฎีกาเงินเดือน) ช่องแสดงเงินคงเหลือไม่ชัดเจน]
      > อื่น ๆ[สมาชิกต้องส่งเอกสารตามข้างต้นที่สมบูรณ์และถูกต้องมาให้สหกรณ์ฯ]
      > อื่น ๆ[เจ้าหน้าที่ได้โทรประสานสมาชิกแล้ว แต่ไม่รับสาย  วันที่ 13/9/61 เวลา 14.41 น.]

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ