การหักหน้าฎีกา
Posted: ราตรี เจริญยศ Date: 2018-10-11 16:50:48
   
 

ในกรณีสหกรณ์ได้มีหนังสือให้หน่วยงานหักหน้าฎีกา แต่ยังมีหน่วยงานที่ไม่หักหน้าฎีกา ทำให้เกิดปัญหาในการโอนหนี้ให้ผู้ค้ำ กรณีนี้สหกรณ์กรมมีความผิดด้วยหรือไม่ถือว่าเป็นการละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยเหมือนกัน

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ