มาตรการโอนหนี้
Posted: ขวัญเมือง ภักดียุทธ Date: 2018-10-11 20:28:01
   
  เกรงว่ามาตรโอนหนี้แบบนี้ จะทำให้จำนวนสมาชิกลดลงและสถานะภาพสหกรณ์ จะสั่นคลอนไหม​
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:พิชยาพัชร์ เวชสิทธิ์  Date: 2018-10-11 21:37:51
 
 
  การโอนหนี้ให้ผู้ค้ำเอาส่วนไหนของสมองคิดค่ะ คนกู้นั่งทำงานสบาย ทำไมไม่ตามหนี้กับคนกู้ ถ้ารู้ว่ากู้แล้วไม่ต้องส่งหนี้เพราะโอนหนี้ให้คนค้ำก็จะไม่ส่งหนี้เหมือนกัน
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:เกษร ธรรมชาพร  Date: 2018-10-11 21:48:07
 
 
 
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย:กิตติศักดิ์ คงทวี  Date: 2018-10-11 21:51:51
 
 
  ทำไมไม่ให้หน่วยงานหักเงินเดือนส่งใช้เงินกู้ตามหลักกฎหมายจะต้องดำเนินการกับผู้กู้จนให้ชำระหนี้จนถึงที่สุดก่อนจึงจะมามาให้คนค้ำรับผิดชอบแต่อยู่ๆพอคนกู้ไม่ส่งแล้วจะมาเรียกเอากับคนค้ำเลยมันไม่เป็นไปตามกฎหมายการทวงหนี้ครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย:เกษร ธรรมชาพร  Date: 2018-10-11 21:53:21
 
 
 

เรียน ท่านผู้จัดการสหกรณ์ฯ

               ทำไมสกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ ไม่ให้เจ้าที่การเงินของอปท.นั้นๆ  หักหน้าฎีกาให้ค่ะ ทั้งๆที่คนกู้ก็มีเงินเดือน  อีกทั้งสหกรณ์ก็โอนเงินให้หน่วยงานอปท. ปีละ  500  บาท  (สงสารคนคำ้หน่อยค่ะ) ภาระการดูแลครอบครัวก็มีมาก  

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ