เรื่อง ลงชื่อคัดค้านการโอนหนี้ กับ ป.พิพัฒน์ สามารถ inbox แจ้งชื่อ สกัด หน่วยงาน เบอร์ได้เลยครับ
Posted: เมธาสิทธิ์ นามขันธ์ Date: 2018-10-12 08:15:44
   
 
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:ไปรยา คงสมจิตต์  Date: 2018-10-12 09:58:36
 
 
 

คัดค้านคะ หน่วยงาน นางไปรยา  คงสมจิตต์ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220  เบอร์โทรสำนักงาน 043-019850  มือถือ 0895740460

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:จงดี อินต๊ะนนท์  Date: 2018-10-12 10:00:54
 
 
 

คัดค้านค่ะ  นางสาวจงดี   อินต๊ะนนท์  อบต.แม่ลอย  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 57230 โทร 0904741587

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย:วลัยพร มีแววแสง  Date: 2018-10-12 10:05:39
 
 
 

นางสาววลัยพร  มีแววแสง เลขที่สมาชิก 043839 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันไม่มีหนี้ ฃำระเพียงค่าหุ้นรายเดือน ได้รับการโอนหนี้เงินกู้สามัญ เลขที่ 540026202 จำนวน 134,859.80 บาท ชำระงวดล่ะ 2,200 บาท เบอร์โทรติดต่อ 0860457147  ID line= jiabnaja1234  

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย:ทศพร รสจันทร์  Date: 2018-10-12 10:11:02
 
 
 

นางสาวณัชปภา รสจันทร์ เลขที่สมาชิก 030708  สังกัด อบต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ได้รับการโอนหนี้ในการค้ำประกันนายทนงศักดิ์ คำสอนพันธ์  เลขที่เงินกู้สามัญเลขที่ 540052422 บาท ชำระ 2,467 บาท/เดือน โทรศัพท์ติดต่อ 0956090555 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย:กนกวรรณ เพชรินทร์  Date: 2018-10-12 10:19:06
 
 
 

นางกนกวรณ เพชรินทร์ เลขที่สมาชิก 051242 สังกัดอบต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ได้รับการโอนหนี้ จำนวน 134,859.80 บาท ชำระเดือนละ 2,200 บาท โทร 0892337499

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย:พิศมัย อินทร์ติยะ  Date: 2018-10-12 10:22:47
 
 
 

นางพิศมัย อินทร์ติยะ เลขที่สมาชิก 056750 สังกัดอบต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ได้รับการโอนหนี้จำนวน 49,747.36 บาท ชำระเดือนล่ะ 600 บาท โทร0982454249

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 7  
โดย:เกียรตินิยม สวดมนต์  Date: 2018-10-12 10:33:39
 
 
 

นายเกียรตินิยม   สวดมนต์  สมาชิกเลขที่ 044857  สังกัด อบต.ประทาย  อ.ประทาย  จ.นครราชสีมา 30180   เบอร์โทรศัพท์ 0986143570  เบอร์สำนักงาน 044 759569  ไม่มีหนี้กับสหกรณ์เลยและได้ชำระค่ารายหุ้นประจำเดือน 1100   บาท ได้รับการโอนยอดหนึ้ ของนางสาวชนิดา ดีพานิชย์ เลขที่เงินกู้ สม540054461  เป็นจำนวนเงิน 131,146.69  บาท และสหกรณ์เรียกเก็บในอัตรา 6100  บาทต่อเดือน ข้าพเจ้าขอคัดค้านมติของคณะกรรมการ และการกระทำของผู้จัดการสหกรณ์นีั้ครับ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 8  
โดย:เอกรินทร์ สาวงศ์นาม  Date: 2018-10-12 10:34:16
 
 
 

นางสาวเอกรินทร์  สาวงศ์นาม สังกัด อบต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ได้รับโอนหนี้จำนวน 108,691.50 บาท ชำระเดือนละ 5,000.- บาท โทร 0895709984

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 9  
โดย:นงลักษณ์ จำปาหอม  Date: 2018-10-12 10:36:14
 
 
 

นางนงลักษณ์  จำปาหอม อบต.น้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  ดิฉันเจอ เรียกเก็บ 2 ราย *5500/ด  ตนเองมีหนี้อยู่ 50,000 บาท  เป็นกรรม ของคนค้ำ ค่ะ  0956148998

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 10  
โดย:วัง ทับกระโทก  Date: 2018-10-12 10:41:25
 
 
 

นายวัง ทับกระโทก อบต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา 0986204292

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 11  
โดย:อุษณี เทียนหอม  Date: 2018-10-12 10:45:09
 
 
 

นางอุษณี เทียนหอม อบต.ธงชัย ยอดเงิน 95195.92 ผู้ค้ำ โดนเรียกเก็บหนี้ แต่ผู้กู้สบายก็งง  เบอร์โทร 0895256015

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 12  
โดย:ณัฐชยา พิมพ์ภักดี  Date: 2018-10-12 10:46:02
 
 
 

นางณัฐชยา  พิมพ์ภักดี สังกัด อบต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย ค้ำ 2 ราย เรียกเก็บเดือนละ 4,825 บาท เงินหุ้นตัวเองอีก 500 บาท 0935479509

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 13  
โดย:สุริยันต์ สุระมาตย์  Date: 2018-10-12 10:50:02
 
 
 

นายสุริยันต์  สุระมาตย์  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น  40180  โทร  088-5487095

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 14  
โดย:นราวดี สิทธิ  Date: 2018-10-12 10:56:10
 
 
 

คัดค้านการโอนหนี้ ผลักภาระให้คนค้ำด้วยค่ะ ให้เราลาออกตั้งแต่ปี ธ.ค.2560 มีหุ้นค้างอยู่ 40,000 กว่า บาท มาหักหุ้นเราที่สมัครเป็นสมาชิกมาตั้งแต่เริ่มทำงานใหม่ให้คนอื่น ขอลงชื่อคัดค้านค่ะ นางสาวนราวดี  สิทธิ  สังกัด อบต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย 42100 โทร.082-9465926

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 15  
โดย:ไพทูรย์ ปันยาง  Date: 2018-10-12 10:58:47
 
 
 

นายไพทูรย์ ปันยาง อบต.ตะขบ  อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 โทร 089-8455827

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 16  
โดย:กรณิกา งามเลิศวัฒนะ  Date: 2018-10-12 11:06:02
 
 
 

ขอคัดค้านค่ะ  เราก็มีหนี้เหมือนกัน กับธนาคารอื่นก็มี  ก่อนจะโอนหนี้  ให้ไปสืบทรัพย์ลูกหนี้ก่อนสิค่ะ  ทางธนาคารยังให้เราไกล่เกลี่ยเลย  แต่สหกรณ์โอนหนี้มาเฉยเลยอยู่ๆก้มีหนี้เพิ่ม  เออคิดได้ไง  ของลงชื่อคัดค้านอย่างแรงค่ะ  นางสาวกรณิกา  งามเลิศวัฒนะ (043857)   อบต.บ้านโป่ง อ.งาว  จ.ลำปาง  52110  โทร  089-5593412  

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 17  
โดย:ขนิษฐา แตกช่อ  Date: 2018-10-12 11:06:46
 
 
 

คัดค้านการโอนหนี้ ผลักภาระให้คนค้ำด้วยค่ะ นางสาวขนิษฐา  แตกช่อ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี โทร 089-9030236

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 18  
โดย:พจนีย์ รัตนวิชัย  Date: 2018-10-12 11:09:19
 
 
 

นางพจนีย์ รัตนวิชัย  สมาชิกเลขที่  055294  องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์  โทร  0956642276   ขอคัดค้านการโอนหนี้   การที่เรารับผิดชอบหนี้เรายังหนักจ่ายสหกรณ์ทุกเดือนไม่ค้าง แล้วจาให้สมาชิกที่่มีวินัยส่งสหกรณ์ทุกเดือนไปรับผิดชอบหนี้ที่ตนไม่ได้่อทั้งๆ ที่คนกู้ยังมีชีวิตกรรมการสหกรณ์คิดได้งัยคะ ขอความเห็นใจด้วยคะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 19  
โดย:เฉลิมขวัญ โตขำ  Date: 2018-10-12 11:11:04
 
 
 

นางสาวเฉลิมขวัญ โตขำ   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

รหัสไปรษณีย์ 27160  หมายเลขโทร.08614542452

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 20  
โดย:คมสัน ศรีประเสริฐ  Date: 2018-10-12 11:13:51
 
 
 

ขอคัดค้านการโอนหนี้ผลักภาระให้คนค้ำครับ นายคมสัน  ศรีประเสริฐ  องค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านกุ่ม  ตำบลบ้านกุ่ม   อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  76000  โทร  096-6964727
 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 21  
โดย:จิราภรณ์ โชติอ่อน  Date: 2018-10-12 11:21:46
 
 
 

ขอคัดค้านการโอนหนี้  ควรไปเรียกกับเจ้าหนี้ให้ถึงที่สุดก่อนน่ะค่ะ  นางจิราภรณ์   โขติอ่อน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ   ตำบลหนองผือ   อำเภอท่าลี่   จังหวัดเลย  42140  โทร 0892850625

 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 22  
โดย:ธวัช โสดาธาตุ  Date: 2018-10-12 11:25:15
 
 
 

ผมก็ขอคัดค้านครับ ผมนายวรพล โสดาธาตุ สมาชิกเลขที่ 054781 สังกัดอบต.เวียงเหนือ ได้รับการโอนหนี้มาสองสัญญา สัญญาที่ 1 จำนวน 159768 บาท สัญญาที่ 2 จำนวน 212716.27 โทศัพท์ติดต่อ 0848314680 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 23  
โดย:สุวารี ศรไชยญาติ  Date: 2018-10-12 11:35:36
 
 
 

ดิฉันขอคัดค้านการโอนหนี้ค่ะ ดิฉัน นางสุวารี ศรไชยญาติ เลขที่สมาชิก 009451 สังกัด อบต.เวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการโอนหนี้จำนวน 65,751.23 บาท โทรศัพท์ติดต่อ 0872417991

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 24  
โดย:ธิติรัตน์ เศวตมาลานนท์  Date: 2018-10-12 11:44:02
 
 
 

ขอคัดค้านการโอนหนี้ค่ะ นางธิติรัตน์ เศวตมาลานนท์ เลขที่สมาชิก 025917 สังกัด อบต.หนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เบอร์โทร 088-4296448

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 25  
โดย:ธมลวรรณ สิทธิโท  Date: 2018-10-12 11:56:03
 
 
 

คัดค้านการโอนหนี้ค่ะ นางธมลวรรณ สิทธิโท เลขที่สมาชิก 005247สังกัด อบต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ เบอร์โทร 081-955-1565

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 26  
โดย:ศิรินันท์ ภูถูกใจ  Date: 2018-10-12 11:56:30
 
 
 

ขอคัดค้านการโอนหนี้ค่ะ นางสาวศิรินันท์  ภูถูกใจ เลขที่สมาชิก 028962  สังกัด อบต.โนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ เบอร์โทร 064-1090292

 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 27  
โดย:วีรญา จันทะแสง  Date: 2018-10-12 11:58:16
 
 
 

ขอคัดค้านการโอนหนี้  ควรไปเรียกกับเจ้าหนี้ให้ถึงที่สุดก่อนน่ะค่ะ  นางสาววีรญา  จันทะแสง  สังกัดเดิม  องค์การบริหารส่วนตำบลนายม   ตำบลนายม   อำเภอเมือง   จังหวัดเพชรบูรณ์  67210  โทร 0851522252

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 28  
โดย:อัญชลี นวลอนงค์  Date: 2018-10-12 12:00:19
 
 
 

ขอคัดค้านค่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 29  
โดย:เกศราพร พิมทอง  Date: 2018-10-12 12:00:26
 
 
 

ขอคัดค้านการโอนหนี้ค่ะ  ดิฉัน นางสาวเกศราพร  พิมทอง  เลขที่สมาชิก 029640  สังกัด อบต.หินตั้ง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  40110    เบอร์โทร  083-2938817   ได้รับการโอนหนี้เดือนล่ะ 2,375  บาท  หนี้ที่ไม่ได้ก่อแต่ไปค้ำประกันเค้าเซ็งเลยค่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 30  
โดย:อัญชลี นวลอนงค์  Date: 2018-10-12 12:04:19
 
 
 

อัญชลี นวลอนงค์  051952  สังกัด อบต.แม่สุก  อ.แจ้ห่ม  จ.ลำปาง ขอคัดค้านการโอนหนี้ค่ะ  ขอให้ทางกรมให้ความเป็นธรรมกับผู้ค้ำประกันทุกคนด้วยนะคะ  ควรเรียกเก็บเงินกับผุ้กู้ก่อนนะคะ เพือเป็นการปิดช่องโหว่ไม่ให้คนกู้มีเงินเหลือจ่ายในทุกๆ เดือน จนเขาสามารถไปกู้เงินกับธนาคาร ธกส./ออมสิน/ธนาคารอื่นๆ ได้ค่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 31  
โดย:ภคิน แป้นอาทิตย์  Date: 2018-10-12 12:07:13
 
 
 

ขอคัดค้านครับหนี้สินครอบครัวผมก็มากพอแล้ว  ยังต้องมารับผิดชอบให้คนอื่นอีก  นายภคิน  แป้นอาทิตย์  เลขที่สมาชิก  054556  สังกัดเทศบาลตำบลผาสุก  อำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี  41280

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 32  
โดย:สุรศักดิ์ สุวัน  Date: 2018-10-12 12:22:29
 
 
 

คัดค้าน อย่างแรงค้าบ ว่ากันไปตามกฏหมาย แต่ใช้กฏหมายข้อไหน ไม่มีหนังสือแจ้ง ไม่มีเอกสาร ใดๆ จุ่ ในระบบ เกิดมีภาระเพิ่มขึ้น ไม่มีการเซนรับเอกสาร หรือยินยอม    

นายสุรศักดิ์ สุวัน เลขที่ สมาชิก 051005  สังกัดเทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 33  
โดย:สุวารี ตันสุวรรณ์  Date: 2018-10-12 12:34:15
 
 
 

ขอคัดค้านการโอนหนี้ค่ะ  ดิฉัน นางสาวสุวารี  ตันสุวรรณ์  เลขที่สมาชิก 033604  สังกัด อบต.นาโยงใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  92170    เบอร์โทร  086-3487570

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 34  
โดย:อุทุมพร นนทสุต  Date: 2018-10-12 12:36:56
 
 
 

ขอคัดค้านการโอนหนี้คะ อุทุมพร  นนทสุต  สังกัด อบต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เบอร์โทร 086-1628029  เฉพาะหนี้ที่ตัวเองต้องรับผิดชอบก็มีมากพอตัวอยู่แล้ว  ต้องไปรับผิดชอบหนี้ของคนที่ไม่มีความรับผิดชอบ มันไม่ยุติธรรม  ในเมื่อคนเป็นหนี้ยังอยู่และยังชำระหนี้อยู่  สหกรณ์ก็ควรเรียกเขาไปเจรจาหนี้ของเขาเอง  

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 35  
โดย:พงศ์พิสุทธิ์ พรมสอน  Date: 2018-10-12 12:46:27
 
 
 

ขอคัดค้านการโอนหนี้ ไม่มีหนี้แต่ถูกโอนหนี้ ทำไมไม่ตามผู้กู้ ยังมีงานทำ มีเงินเดือน มีบ้าน มีรถ ทำได้แค่นี้หรือครับ นายพงศ์พิสุทธิ์ พรมสอน เลขท่ี 054694 อบต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร.0967435241/ 042125577

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 36  
โดย:พิเชษฐ อุทัยศรี  Date: 2018-10-12 12:49:51
 
 
 

ขอคัดค้านด้วยคนครับ  เป็นการบริหารงานที่ห่วยแตกที่สุด  แทนที่จะทำให้สมาชิกสหกรณ์อยู่เย็นเป็นสุข  กลับมาสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจไปทุกหย่อมหญ้า

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 37  
โดย:สุรสิทธิ์ อรอินทร์  Date: 2018-10-12 13:04:24
 
 
 

ขอคัดค้านการโอนหนี้ให้ผู้ค้ำประกันและให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ ดำเนินการกับผู้กู้ให้ถึงที่สุดก่อนเพราะผู้กู้มีตำแหน่ง หน้าที่การงาน สถานที่ชัดเจน

นายคมสันต์ อินทร์งาม เลขที่ 010376 สังกัด อบต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150

เบอร์โทร 094-5125813 ครับ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 38  
โดย:มยุรา โมกข์ศาสตร์  Date: 2018-10-12 13:05:22
 
 
 

คัดค้านค่ะ 

เราไม่ได้กู้แต่ต้องมาใช้หนี้แทน เขายังมีชีวิตอยู่ ครอบครัว มีเงินเดือน ต้องตามกับผู้กู้ให้ถึงที่สุดก่อนสิค่ะ ทุกคนมีความรับผิดชอมีค่าใช้จ่ายด้วยก้นทุกคน ค่ะ 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 39  
โดย:มยุรา โมกข์ศาสตร์  Date: 2018-10-12 13:19:14
 
 
 

นางมยุรา  โมกข์ศาสตร์  เลขที่สมาชิก 048307 เทศบาลตำบลกุดชมภู ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 40  
โดย:อุบล คชไกร  Date: 2018-10-12 13:21:11
 
 
 

คัดค้านการโอนหนี้ค่ะ นางสาวอุบล  คชไกร เลขที่สมาชิก 029342 อบต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา โทร 0819568917  คิดได้งัย  คนกู้ยังมีชีวิตอยู่มีเงินให้หักแต่มาโอนหนี้ได้ผู้ค่ำ  ออกเถอะค่ะอย่ามาบริหารเลย

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 41  
โดย:นัฐธิญา วงศ์ไพศาลสิริกุล  Date: 2018-10-12 13:21:15
 
 
 

นางนัฐธิญา  วงศ์ไพศาลสิริกุล  เลขที่สมาชิก 042802 คัดค้านการโอนหนี้ให้ผู้ค้ำ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 42  
โดย:นัฐธิญา วงศ์ไพศาลสิริกุล  Date: 2018-10-12 13:22:26
 
 
 

นางสาวจันทร์เพ็ญ  ลมกระโทก  หมายเลขสมาชิก 042800 คัดค้านการโอนหนี้ให้คนค้ำ ไม่ยุติธรรม

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 43  
โดย:นัฐธิญา วงศ์ไพศาลสิริกุล  Date: 2018-10-12 13:23:35
 
 
 

นางสาวสำอาง  แหวนแก้ว หมายเลขสมาชิก 042798

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 44  
โดย:นัฐธิญา วงศ์ไพศาลสิริกุล  Date: 2018-10-12 13:24:17
 
 
 

นายวุฒิศักดิ์  แผ่นสิงห์ หมายเลขสมาชิก 042795

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 45  
โดย:นัฐธิญา วงศ์ไพศาลสิริกุล  Date: 2018-10-12 13:26:04
 
 
 

นายปฐมฌาน  จงประเสริฐ หมายเลขสมาชิก  042801

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 46  
โดย:นัฐธิญา วงศ์ไพศาลสิริกุล  Date: 2018-10-12 13:26:51
 
 
 

นางสาวบังอร  ยินดีชาติ หมายเลขสมาชิก  042804

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 47  
โดย:หงส์ทอง รักเนียม  Date: 2018-10-12 13:27:25
 
 
 

ดิฉันขอคัดค้านการโอนหนี้ค่ะ ดิฉัน นางสาวหงส์ทอง รักเนียม เลขที่สมาชิก 037776 สังกัด อบต.คลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ได้รับการโอนหนี้จำนวน 129,266.57 บาท โทรศัพท์ติดต่อ 0612643571

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 48  
โดย:นัฐธิญา วงศ์ไพศาลสิริกุล  Date: 2018-10-12 13:27:34
 
 
 

นางสาวพนาลักษณ์  ม่านทอง หมายเลขสมาชิก 059572

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 49  
โดย:อาทิตย์ สรวนรัมย์  Date: 2018-10-12 13:30:55
 
 
 

นางอาทิตย์  สรวนรััมย์ เลขสมาชิก 022690 อบต.โคกสะอาด  โทร.0856306643

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 50  
โดย:ชุมแพร อินทรศร  Date: 2018-10-12 13:33:59
 
 
 

นางชุมแพร  อินทรศร เลขสมาชิก 030643 อบต.โคกสะอาด โทร.0633596453

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 51  
โดย:ละออง ทองไสย์  Date: 2018-10-12 13:35:57
 
 
 

ขอคัดค้านการโอนหนี้ให้กับผู้ค้ำประกันค่ะ...นางสาวละออง ทองไสย์ สมาชิก045956 เทศบาลตำบลหาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150  โทร.0872330859

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 52  
โดย:ศิริรัตน์ ด้วงทับ  Date: 2018-10-12 13:39:57
 
 
 

ขอคัดค้านการโอนหนี้คะ !! นางสาวศิริรัตน์  ด้วงทับ เลขที่สมาชิก 023960  สังกัดเทศบาลตำบลคลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง โทร 0819707256

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 53  
โดย:บานชื่น สุดาจันทร์  Date: 2018-10-12 13:42:47
 
 
 

ร่วมด้วยคัดค้านค่ะ นางสาวบานชื่น   สุดาจันทร์ เลขที่สมาชิก 043704 สังกัด อบต.ตูม  อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 54  
โดย:สุวิมล นวลปักษี  Date: 2018-10-12 13:43:22
 
 
 

ร่วมคัดค้านการโอนหนี้ค่ะ เพราะว่าคนค้ำก็มีหนี้เหมือนกัน  ซึ่งก็หนักอยู่แล้ว ไหนจะค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ทุกวันนี่้ก็มีีภาระเพิ่มอีก ผู้สูงอายุที่บ้านติดเตียงถึง 3 คน ลำบากมาก  ทำไมไม่ดำเนินการกับผู้กู้ให้ถึงที่สุด แจ้งการย้าย ไปอยู่ที่ อบต.อื่น 7 ปีแล้ว ทำไมไม่ให้การคลังหักหน้าฏีกาเหมือนที่อื่นเค้าล่ะค่ะ  

นางสุวิมล นวลปักษี  เลขที่สมาชิก 030444  อบต.หนองกง อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์  085-4794293

 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 55  
โดย:จิณห์ภัคนันธ์ ปานเหลือ  Date: 2018-10-12 14:05:43
 
 
 

ขอคัดค้านค่ะนางพีชญา ปานเหลือ จพง.การเงินแลบัญชี เลขที่สมาชิก 050858 เบอร์โทร. 0951686985 

ทำไมไม่ใช้พรบ.บังคับหักเงินเดือนค่ะทำไมไม่ดำเนินการขั้นตอนนี้ก่อนเพราะพรบ.ก็ออกบังคับแล้วว่าอปท.ไหนไม่ดำเนินการ ก็วินัย  นายกหรือคลังหรือใคร ก็ว่าไปตาม พรบ.เลย สหกรณ์ฯก็บังคับใช้พรบ.ได้เลยนะ  ก่อนที่จะมาโอนหนี้ให้ผู้ค้ำ ถ้าสหกรณ์โอนหนี้มาให้คนค้ำได้ สถาบันอื่นๆจะไม่ทำตามๆกันเหรอค่ะ คิดสิจะเกิดไรขึ้น แค่นี้ก็แย่แล้ว

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 56  
โดย:ขจร จาตา  Date: 2018-10-12 14:22:48
 
 
 

นายขจร  จาตาเลขสมาชิก 036692 อบต.ปางหินฝน  โทร.0917464189

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 57  
โดย:สุกัญญา เทพา  Date: 2018-10-12 14:27:27
 
 
 

~~ดิฉันขอคัดค้านการโอนหนี้ค่ะ ดิฉัน นางสาวสุกัญญา เทพา เลขที่สมาชิก 028190  สังกัด อบต.บ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ได้รับการโอนหนี้รายนางสุคนธรส  กรรเชียง จำนวน 125,000  บาท โทรศัพท์ติดต่อ 091-9928282

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 58  
โดย:สุเทพ มีศรีแก้ว  Date: 2018-10-12 14:31:57
 
 
 

ผมขอเข้าร่วมคัดค้านการโอนหนี้ของสหกรณกรมฯ ครับ 

นายสุเทพ  มีศรีแก้ว  เลขที่สมาชิก  010209  สังกัด อบต.โนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 59  
โดย:สุเทพ มีศรีแก้ว  Date: 2018-10-12 14:36:24
 
 
 

ผมขอเข้าร่วมคัดค้านการโอนหนี้ของสหกรณกรมฯ ครับ 

นายสุเทพ  มีศรีแก้ว  เลขที่สมาชิก  010209  สังกัด อบต.โนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40290  เบอร์โทร  0872164064

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 60  
โดย:สุคนธ์ทิพย์ ฑีฆายุพรรค  Date: 2018-10-12 14:36:54
 
 
 

ขอคัดค้านการโอนนี้ ที่ไม่ชอบธรรม ไม่เป็นธรรม 

อยากให้ท่านคิดดีๆ คนดีมีวินัย กลับต้องได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจ ในระหว่างที่ คนที่ขาดวินัย ไม่รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม กับไม่ได้มีผลกระทบอะไรมันใช่เหรอคะ

ดิฉัน นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ฑีฆายุพรรค สมาชิกเลขที่ 035881 สังกัด อบต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ได้รับโอนหนี้ จำนวน 138,583.54 บาท โทร 093-9579879

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 61  
โดย:วิภาพร สีโร  Date: 2018-10-12 14:37:25
 
 
 

ขอคัดค้านค่ะ..ผู้กู้ต้องออกราชการก่อนสิคะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 62  
โดย:ศรีวิภา บุญสถิตย์  Date: 2018-10-12 14:38:10
 
 
 

ดิฉันขอคัดค้านการโอนหนี้ค่ะ ดิฉัน นางสาวศรีวิภา บุญสถิตย์ เลขที่สมาชิก 052478 สังกัด อบต.หัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีฯ ได้รับการโอนหนี้จำนวน 129,646.69 บาท และ จำนวน 94,904.43 โทรศัพท์ติดต่อ 0817886020

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 63  
โดย:วิภาพร สีโร  Date: 2018-10-12 14:38:50
 
 
 

อบต.ช้างเผือกค่ะ 0871532501 อบต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 64  
โดย:ประกายทิพย์ วงศ์ตาผาดำรง  Date: 2018-10-12 14:48:11
 
 
 

คัดค้านค่ะ  สอบถามผู้กู้เขาก็หักหน้าฎีกาส่งปกติ แล้วทำไมอยู่ๆ สหกรณ์ถึงโอนหนี้ให้ผู้ค้ำประกัน ไม่ยุติธรรม นางสาวประกายทิพย์  วงศ์ตาผาดำรง ทต.ดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 0876387929

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 65  
โดย:วีระชัย หมวดดำ  Date: 2018-10-12 14:54:50
 
 
 

ขอคัดค้านการโอนหนี้ด้วยครับ  นายวีระชัย  หมวดดำ  สังกัด อบต.รัตภูมิ  ต.รัตภูมิ  อ.ควนเนียง  จ.สงขลา 90110 เบอร์โทร  086-5972013   ได้รับโอนหนี้ของนายณัชพัฒน์  รามนาถ์  ซึ่งขณะนี้ยังรับราชการอยู่ที่ อบต.ตำนาน  อ.เมือง จ.พัทลุง  ในตำแหน่งนายช่างโยธมันไม่ถูกต้องาอาวุโส  สหกรณ์มาใช้วิธ๊บังคับโอนหนี้แบบนี้มันม่ายถูกต้อง  คุณต้องไปบังคับจากผู้กู้ก่อน เมื่อเขาก็อยู่สบายได้รับเงินเดือนทุกเดือน  

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 66  
โดย:ยุวดี นามพรมมา  Date: 2018-10-12 15:35:42
 
 
 

ขอคัดค้านการโอนหนี้ค่ะ นางสาวยุวดี  นามพรมมา  สังกัด อบต.โพธิ์ศรีสำราญ  อ.โนนสะอาด  จ.อุดรธานี  41240 เบอร์โทร. 094-2793311  ได้รับโอนหนี้ราย พ.จ.ท.สมนึก  ชื่นอิสรา  (049492)

จำนวน 223,300.- บาท

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 67  
โดย:สาวิตรี โพธิจักร  Date: 2018-10-12 15:58:15
 
 
 

นางสาวสาวิตรี   โพธิจักร เลขสมาชิก 036284  อบต.โคกสะอาด  โทร.0823143419

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 68  
โดย:วิทะญาชัย ขันธะมาตร  Date: 2018-10-12 16:06:48
 
 
 

ร่วมคัดค้านการโอนหนี้ให้ผู้ค้ำประกัน  ไม่ยุติธรรม นางสาววิทะญาชัย  ขันธะมาตร รหัสสมาชิก 032850 สังกัด อบต.โนนหัน อ.ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40290 เบอร์โทร 0651406035

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 69  
โดย:ศุภักษร วงษ์แหวน  Date: 2018-10-12 16:19:12
 
 
 

ขอคัดค้านด้วยคนค่ะ นางสาวศุภักษร  วงษ์แหวน รหัสสมาชิก 041386 สังกัด เทศบาลตำบลเวียง(อบต.เวียง) ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เบอร์โทรศัพท์ 0810776123

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 70  
โดย:อาทิตย์ ลักษณมนตรี  Date: 2018-10-13 19:54:32
 
 
 

นายอาทิตย์ ลักษณมนตรี เลขทะเบียนสมาชิก 021684 หมายเลขโทร 093 558 3000 สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาครับ

       

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 71  
โดย:สานิตย์ สิธิราม  Date: 2018-10-13 20:25:05
 
 
  คัดค้านการโอนหนี้คับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 72  
โดย:พวงทิพย์ สฏิปฐาน  Date: 2018-10-14 18:43:29
 
 
  ไปคะ26ตุลา คัดค้านการโอนหนี้051082
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 73  
โดย:ฐากร ผลพันธ์  Date: 2018-10-17 15:43:39
 
 
 

คัดค้านอย่างแรงครับมักง่ายเกินไป ผมนายฐากร ผลพันธ์ และนายสมรัฐ ผลาภิรมย์ สังกัดอบต.สามบัณฑิต จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้แต่ตอนหนี้หมดศรัทธา 26 ต.ค.61แล้วเจอกันครับ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 74  
โดย:นพดล นามโน  Date: 2018-10-18 09:38:36
 
 
 

นพดล  นามโน  อบต.บ่อพันขัน  อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  096 6737383

26 ตค. เจอกันครับพี่น้อง.

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 75  
โดย:อมรินทร์ ชูสังกิจ  Date: 2018-10-19 13:02:18
 
 
 

  เลขสมาชิก  042709  อบต.นากระตาม  อ.ท่าแซะ  จ.ชุมพร  โอนหนี้ให้ดิฉันโดยไม่มีหนังสือแจ้งเตือนมาก่อน  เราจะทำอะไรทันคะ  

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 76  
โดย:ดิศรินทร์ สาหร่ายทอง  Date: 2018-10-20 13:03:53
 
 
 

คัดค้านการโอนหนี้ นางดิศรินทร์  สาหร่ายทอง  เลขสมาชิก 046823  เทศบาลตำบลโคกสลุด  ต.โคกสลุด 

อ.ท่าวุ้ง  จ.ลพบุรี  โทร.082-2430319

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ