การทวงหนี้จากผู้ค้ำประกัน
Posted: ตุลารัตน์ จีนภักดี Date: 2018-10-12 14:50:52
   
 

ข้าพเจ้า นางตุลารัตน์  จีนภักดี (013515) เป็นผู้ค้ำประกัน ราย นายวีระศักดิ์  แสงสวรรค์ (048455) ซึ่งได้เป็นผู้กู้เงิน และทำการชำระไม่เป็นไปตามข้อตกลง จึงถูกให้ออกจากสมาชิกสหกรณ์ ฯ  และผลักภาระหนี้สินมาให้ผู้ค้ำนั้น  ข้าพเจ้าได้ติดตามทวงถามแล้ว  ปรากฎว่า นายวีระศักดิ์   ได้ทำการชำระหนี้ให้เป็นปัจจุบัน และทำการส่งตามปกติแล้ว  อยากให้ทางสหกรณ์ทำการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันด้วยค่ะ  งานไม่ทำแล้วโยนความผิดให้คนอื่นหมายความว่างัยคะ

ถ้าทำแบบนี้ใครก็ไม่อยากเป็นสมาชิกสหกรณ์หรอกนะคะเพราะการผลักภาระหนี้ อย่างไม่ยุติธรรม โดยที่ทางสหกรณ์ไม่ทำอะไรเลยแล้วยังให้ผู้ที่ผิดสัญญาออกจากการเป็นสมาชิกแล้วไม่ดำเนินการกับผู้ที่ผิดสัญญาก่อน  อย่างนี้คนอื่นๆ ที่เป็นหนี้ ก็ไม่ต้องจ่ายหนี้ก็ได้ซิคะทำเหมือนกันก็ได้เพราะทำแล้วก็ไม่ต้องใช้หนี้ ให้คนอื่นใช้แทนและไม่มีผลอะไรด้วย  เพราะบางทีคนค้ำฯก็ไม่กล้าที่จะทวง หรือ ฟ้องร้องกัน เรื่องก็จบ ดีจะตาย  ช่วยเอาไปพิจารณาใหม่ด้วยนะคะ

 

 

 

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ