ไม่รับโอนหนี้ครับ มันยังไงๆอยู่นะ
Posted: เนติวิศน์ พลับลัดโพธิ์ Date: 2018-10-12 14:56:50
   
 

การที่มาเรียกเก็บเงิน จากคนค้ำประกันเลย โดยที่ไม่ไป ขอหักเงินเดือนจากคนกู้ ก่อน ทั้งๆที่ คนกู้ก็ ยังรับราบการอยู่ ยังมีเงินเดือนอยู่ ทำไมสหกรณ์ถึง ไม่ไปบังคับ หักเงิน เอาจากผู้กู้ก่อน ทั้งๆที่ คนกู้ก็ ยังมิได้หนีหาย หรือออกจากราชการไปแล้ว ทำแบบนี้ คุณทำถูกต้องแล้วหรือครับ....

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ