เงินค่าสินไหมทดแทน
Posted: สมใจ ทวีตา Date: 2018-11-05 15:58:30
   
 

สอบถามเรื่องสินไหมทดแทน พนักงานสหกรณ์แจ้งว่าจะได้รับเงินคืนภายในเดือน กันยายน 2561 แต่จนถึงบัดนี้เรื่องก็ยังเงียบอยู่ และเมื่อโทรประสานก็ไม่มีผู้รับสาย เป็นสมาชิกของจังหวัดพัทลุงค่ะ

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ