การชำระหนี้และโอนหนี้
Posted: อมรรัตน์ แสงฤทธิ์ Date: 2018-11-05 18:07:07
   
 

ดิฉันได้รับโอนหนี้(ในฐานะผู้ค้ำ) โดยสหกรณ์กรมฯ ขอถามและขอทราบคำตอบที่ชัดเจนค่ะ

1. ดิฉันได้รับโอนหนี้มา 1/3 ของหนี้ทั้งหมดที่ผู้กู้มี (ผู้กู้มีผู้ค้ำ3คน) หากผู้กู้นำเงินมาชำระในส่วนที่สหกรณ์กรมฯ โอนมาให้ดิฉันภาระการค้ำประกันหรือไม่

2. ดิฉันมีความประสงค์จะให้สหกรณ์กรมฯ นำทุนเรือนหุ้นของดิฉันที่มีอยู่มาชำระหนี้เงินกู้เฉพาะในส่วนที่ดิฉันที่ติดค้างอยู่กับสหกรณ์กรมฯ เป็นยอดที่ยังค้างชำระในสัญญาเงินกู้ของดิฉันสามารถทำได้หรือไม่

3. เมื่อนำทุนเรือนหุ้นของดิฉันมาชำระหนี้ครบจำนวนแล้ว ดิฉันขอรับทุนเรือนหุ้นที่เหลือทั้งหมดของดิฉันคืนพร้อมกับมีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์กรมฯ                                       สหกรณ์กรมฯ ใช้เวลานานแค่ไหนในการดำเนินการตามที่ดิฉันแจ้งไปได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ขอทราบเหตุผลที่ชัดเจนค่ะ

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ