จัดส่งเอกสารกู้เงินสามัญเพิ่มเติม
Posted: อนุสรณ์ บุญณรงค์ Date: 2018-11-06 15:50:20
   
 

ตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ส่งเอกสารการกู้เงินสามัญเพิ่มเติม คือสัญญาผู้ค้ำประกันและหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงการส่งหุ้นรายเดือน ก่อนวันที่ 15 พ.ย. นั้น ผมได้ดำเนินการส่งให้เมื่อวันที่ 5 พ.ย.แล้วนะครับ

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ