ขอตัวอย่างรายการแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน
Posted: ปรีดา บุญจันทร์ Date: 2018-11-08 13:12:56
   
 

ขอตัวอย่างรายการแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนของผู้กู้และผู้ค้ำประกันย้อนหลัง3 เดือน ประกอบการกู้เงินสามัญ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-11-08 13:32:04
 
 
 

ใช้รายละเอียดประกอบการจ่ายเงินเดือนประกอบฏีกา (งด.2) ของต้นสังกัดของสมาชิกค่ะ        

(งานเงินกู้สามัญ)      

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ