ขอกู้เงินฉุกเฉิน
Posted: เฉลิมวุฒิ พลศักดิ์ Date: 2018-11-08 14:13:50
   
 

ตามที่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ เลขที่ 059243 จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ยื่นเรื่องกู้เงินฉุกเฉิน เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ครับ และจะโอนได้วันไหนครับ ขอบคุณครับ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-11-08 14:26:01
 
 
 

เรียน คุณเฉลิมวุฒิ  พลศักดิ์

->คำขอประเภท ฉฉ  : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > [เดือน. ก.ค.60-ก.ย.61 สมาชิกมียอดค้างชำระ สมาชิกต้องชำระเงินตามยอดเรียกเก็บประจำเดือนอีก 5 งวด ติดต่อกัน จึงจะสามารถกู้เงินได้]

      > [เริ่มเดือน พ.ย.61 เมื่อชำระครบแล้ว สมาชิกต้องส่งเอกสารคำขอกู้เงินมาให้สหกรณ์ฯ ใหม่]

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ