สอบถามเรื่องสมาชิกคะ
Posted: พีรภัทร จันทร์พรหม Date: 2018-11-08 14:43:55
   
 

สอบถามว่าถ้าเป็นสมาชิก สมทบแล้วสอบบรรจุได้ต้องสมัครสมาชิกใหม่หรือต้องทำอย่างไรคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-11-14 14:53:35
 
 
 

ให้จัดส่งเอกสารใบลาออก พร้อมใบสมัครสมาชิกใหม่เข้ามายังสหกรณ์ฯค่ะ

(งานทะเบียน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ