การกู้เพิ่มสามัญ
Posted: วิมล จันดารักษ์ Date: 2018-11-08 14:57:02
   
 

กรณีกู้เพิ่ม กำนดให้สมาชิกส่งครบ 12 งวด และต้องส่งไม่น้อยกว่า 25 % ของวงเงินกู้เดิม

ขอให้ทางสหกรณ์หักเงินจากรอบ อนุมัติใหม่ ไว้ให้ครบ 25 % ของยอดเดิมได้ไหม โดยไม่ต้องให้สมาชิกส่งเงินเพิ่ม เพราะ ส่งเข้าไป เมื่ออนุมัติก็ได้กลับมาเท่าเดิม เช่น วงเงินกู้เดิม 450,000 บาท ส่ง 12 งวด ยอดมีคงเหลือ 408,000 บาทและ 25% ของ 450,000 ต้องคงเหลือเท่ากับ 337,500บาท    สมาชิกจะกู้เพิ่มต้องส่งเงินเพิ่มอีก 70,500 บาท  โดยยอดส่วนต่าง 70,500 ขอให้ทางสกรณ์หักจากยอดอนุมัติใหม่ได้ไหม

               เพื่อโปรดพิจารณา
 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:กิตติภรณ์ แก้วมงคล  Date: 2018-11-08 17:21:43
 
 
  ได้ค่ะตามนั้นเลยค่ะหักจากยอดเงินกู้เลยค่ะ แล้วพี่จะเหลือเงินทอนเท่าไหร่ค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:วิมล จันดารักษ์  Date: 2018-11-09 15:48:04
 
 
 

ขอบคุณ คุณ กิตติภรณ์  แก้วมงคล ครับ เหลือทอนเท่าไหร่ไม่เป็นไร เพียงไม่ต้องส่งเงินฝากเพิ่ม

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ