ขอทราบผลการอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน
Posted: ปาณิสรา โกเอี้ยน Date: 2018-11-08 15:59:05
   
 

ขอทราบผลการอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน ของเลขที่สมาชิก 052818 ค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-11-08 16:42:05
 
 
 

ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว สหกรณ์ทำการโอนเงินให้สมาชิกในวันที่ 08/11/2561

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ