ของดส่งค่าหุ้น
Posted: ณรงค์เดช อัมพร Date: 2018-11-29 17:08:07
   
  สมาชิก 25899 ได้ส่งเงินค่าหุ้นมาเกิน 120 งวด และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ สามารถงดส่งเงินค่าหุ้นได้หรือไม่
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:อรอุมา ศรีสวนจิก  Date: 2018-11-30 09:42:02
 
 
 

ส่งมาได้ 161 งวดค่ะ ติดกู้แต่ไม่ติดค้ำ ต้องงดส่งมั้ยค่ะ 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ