อยากทราบผลการกู้เงินฉุกเฉิน ค่ะ สมาชิก 049543
Posted: ประไพพิศ นาโสก Date: 2018-12-01 19:47:23
   
 
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-12-03 11:27:21
 
 
 

สมาชิก 049543 น.ส. ประไพพิศ  นาโสก

->คำขอรออนุมัติ ประเภท ฉฉ เลขที่คำขอ 61ฉฉ001950 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 
      > อื่น ๆ[ขาดตารางหักเงินนำส่งฎีกาเงินเดือนของหน่วยงาน (เดือนล่าสุด)]
      > อื่น ๆ[สมาชิกต้องส่งเอกสารตามข้างต้นที่สมบูรณ์และถูกต้องมาให้สหกรณ์ฯ]
      > อื่น ๆ[เจ้าหน้าที่ได้โทรประสานสมาชิกแล้ว แต่ไม่รับสาย วันที่ 26/11/61 เวลา 16.23 น.]

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:ประไพพิศ นาโสก  Date: 2018-12-05 14:21:02
 
 
  เอกสารส่งเพิ่มเติมแล้วค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย:วัทราภรณ์ จันทร์ทศ  Date: 2019-01-14 11:32:51
 
 
 
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย:วัทราภรณ์ จันทร์ทศ  Date: 2019-01-14 11:35:57
 
 
 
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ