หนังสือเข้า
Posted: ศตพร สีหบุตร Date: 2018-12-07 09:19:59
   
 

ตามที่ข้าพเจ้าส่งหนังสือฯ ลงทะเบียน ลงวันที่ 02/11/2018 เวลา 08.49.32 ไปรษณีย์ยางชุมน้อย...สหกรณ์ได้รับหรือยังคะ...ดูในหนังสือเข้าไม่มี...หากไม่ได้รับจะได้ติดตามกับทางไปรษณีย์ไทยต่อไป

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-12-07 12:57:22
 
 
 

สหกรณ์ฯ ยังไม่ได้รับเอกสารดังกล่าวค่ะ

ตรวจสอบเอกสารลงรับได้ที่ลิงค์นี้  http://www.dlasavingcoop.com/show.php?No=1544

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:ศตพร สีหบุตร  Date: 2018-12-07 13:44:16
 
 
 

ตามที่แจ้ง...

      ได้ติดตามทางไปรษณีย์ไทยแล้ว ปรากฎว่าหนังสือรับเมื่อวันที่ 5 /11/61 โดยนายภาคภูมิ  แก้วกันทา/จนท.

      หากปรากฏว่าหนังสือหล่นหายในระหว่างทาง ขอให้ทาง จนท.แจ้งให้ทราบด้วย เนื่องจากเป็นหนังสือขอเพิ่มค่าหุ้นรายเดือน จะได้ทำเข้าไปใหม่...

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ