ประกาศทุนการศึกษาซะทีเถอะจะได้มีเงินไปเที่ยววันหยุดยาวววววว
Posted: ข้ออ้อย ครุฑจันทร์ Date: 2018-12-07 10:46:15
   
 
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-12-07 13:31:56
 
 
 

เรียน คุณช้ออ้อย  ครุฑจันทร์

          สำหรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2561 ขณะได้ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของสมาชิกผู้ยื่นขอรับทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ 

          อนึ่ง สวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกนั้น มอบให้กับบุตรของสมาชิกที่อยู่ในความอุปการะและอยู่ในระหว่างศึกษาเล่าเรียนไม่เกินระดับปริญญาตรี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นทุนการศึกษาหรือค่าอุปกรณ์การเรียนของบุตรสมาชิก หากท่านสมาชิกใช้เงินทุนดังกล่าวผิดวัตถุประสงค์ สหกรณ์ฯ อาจพิจารณายกเลิกทุนฯ กับบุตรของสมาชิกรายดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เพื่อนำทุนฯ ไปมอบให้กับสมาชิกในรายถัดไป

ขอขอบคุณค่ะ

(งานสวัสดิการ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ