สอบถามเงินกู้ ฉุกเฉิน ATM
Posted: ทัศนีย์ ชาลี Date: 2018-12-07 11:36:07
   
 

สอบถามการยื่นกู้ฉุกเฉินระบบ ATM เลขสมาชิก 065244 เอกสารครบมั้ยคะ ? ผ่านการพิจารณามั้ยคะ?

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-12-07 13:00:54
 
 
 

เลขสมาชิก 065244 
->คำขอ ประเภท ฉอ เลขที่คำขอ 61ฉอ001849 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 
      > อื่น ๆ[สมาชิกมียอดค้างชำระค่าหุ้นต่อเนื่อง (4,400 บาท) ต้องชำระเงินตามยอดเรียกเก็บประจำเดือนให้เป็นปกติก่อน]
      > อื่น ๆ[และทำประวัติชำระต่อเนื่องตามยอดเรียกเก็บประจำเดือนอีก 6 งวด ติดต่อกัน จึงจะสามารถกู้เงินได้]

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ