ส่งหนี้ ในฐานะคนกู้
Posted: สุประวีณ์ อาวุสชัยเพ็ชร Date: 2018-12-12 13:28:18
   
 

ข้าพเจ้าในฐานะคนกู้ที่อยู่ในสถานะลาออก และทางสหกรณ์ได้ไปหักคนค้ำราย 009729 นางทิพยาภรณ์  อุดมลาภ  และนางรัชนี  นวลวัฒน์      ซึ่งข้าพเจ้าไม่ยินยอมให้หัก เนื่องจากข้าพเจ้าได้ให้น้องการเงิน อบต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ เป็นคนหักในฐานะคนกู้ ของเดือนตุลาคม  2561 เป็นต้นไป

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:ฐากร ผลพันธ์  Date: 2018-12-12 14:53:24
 
 
 

เยี่ยมครับ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ