ขอรับเงินค่าหุ้นรายเดือนคืน กรณีที่หักนำส่งประจำเดือน พ.ย. เกิน
Posted: กัญญาภัทร อ่อนศรี Date: 2018-12-12 14:36:34
   
 

เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

         เนื่องด้วย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561   ข้าพเจ้าได้ชำระหนี้เงินกู้สามัญ   เงินกู้ฉุกเฉิน และชำระค่าหุ้น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 จำนวน 500.- บาท แล้ว     แต่ว่ามีการหักเงินหน้าฎีกาเพื่อนำส่งค่าหุ้นรายเดือน  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 อีก จำนวน  1,500.- บาท    ดังนัั้นข้าพเจ้าจึงขอรับเงินส่วนนี้คืนทั้งจำนวน  และขอความอนุเคราะห์ทางสหกรณ์ ได้โปรดโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย  ตามหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย ที่ข้าพเจ้า ได้เคยให้ไว้กับทางสหกรณ์ฯ

                                                                             

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-12-13 18:25:09
 
 
 

ดำเนินการทำเรื่องคืนแล้วค่ะ  รอรับเงินโอนเข้าบัญชี ประมาณไม่เกินศุกร์ที่  21/12/61 ค่ะ

(จนท.ประจำจังหวัด)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ