วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เป็นวันหยุดราชการ
Posted: สุมิตรา คุ้มแก้ว Date: 2018-12-12 15:07:50
   
 

ทำไมส่งยอดวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เดือนนี้ เรียกเก็บ 2 เดือน ส่งปกติ วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เป็นวันหยุดราชการ 

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ