การชำระเงินกู้สามัญ ML02
Posted: สุรเดช ลักษณะ Date: 2018-12-12 17:21:49
   
 

กรณีสมาชิก 044538 ในฐานะผู้ค้ำประกันหนี้รายสมาชิกผู้กู้เงินหมายเลข 6639 (ปัจจุบันหมดสภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้ว) ต้องรับสภาพหนี้ เงินกู้ สม560013031 เดือน พย 2561 จำนวน 4,750 บาท ขอยืนยันการจ่ายเงินรายนี้ ว่าได้จ่ายในนามสมาชิกเดิมที่ ทต นาข่า ขอนแก่น เมื่อ 27 พย 2561 ตามรหัสหน่วยงาน 401707  ดังนั้นจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำระหนี้ของเงินกู้สามัญรายนี้ในนามเงินในใบแจ้งหนี้ของสมาชิก 044538  เดือน พย 2561 ด้วยเพราะยังไม่มีการตัดงวดเป็นค่างวดที่ 2 แต่อย่างไร

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-12-14 13:47:00
 
 
 

ออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ พ61362661 เมื่อวันที่ 29/11/61

เดือนธันวาคม 2561 จะปรับปรุงงวดให้ครับ

(จนท.ประจำจังหวัด)

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:สุรเดช ลักษณะ  Date: 2018-12-17 17:57:07
 
 
 

ใบแจ้งหนี้ สมาชิก 044538 งวดเดือน ธค 2561 เงินกู้ ML02  สม 560013031 ยังแจ้งเป็นงวด 2 อยู่เลยนะครับ ไหนว่าเจ้าหน้าที่จะแก้ไข ควรเป็นงวด 3 แล้วนะเพราะงวด ที่2 จ่ายแล้วในเดือน พย 2561ของ ทต นาข่าแล้ว ขอให้แเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแก้ไขอีกครั้งด้วยด้วย

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ