การส่งเงินตามใบแจ้งหนี้ NPL ของผู้กู้
Posted: สิรภัทร ศรีสุข Date: 2018-12-13 13:45:36
   
 

กรณีที่ผู้กู้ต้องการส่งเงินตามใบแจ้งหนี้ NPL ของผู้กู้  ถ้าส่งแล้วยอดหนี้จะตัดที่สัญญาผู้กู้ใช่หรือไม่  หรือว่าสหกรณ์จะนำไปตัดยอดเงินหนี้ที่โอนจากผู้ค้ำมาให้ด้วย เพราะเป็นทั้งผู้กู้และผู้ค้ำที่ถูกโอนหนี้มาให้

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-12-13 17:57:26
 
 
 

ในกรณีที่ผู้กู้ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้ NPL สหกรณ์ฯ นำไปชำระหนี้ในสัญญาที่สหกรณ์ใช้สิทธิเรียกเก็บกับผู้ค้ำประกัน

(งานทะเบียนและเร่งรัด)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ