ทวงถามการขอคัดสำเนาเอกสาร
Posted: อาภรณ์ จันทร์เมืองไทย Date: 2018-12-14 09:25:32
   
 

เรียน ผจก.สหกรณ์กรมออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

                  ดิฉัน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เลขที่ 028321 ได้ขอคัดสำเนาเอกสาร สัญญาเงินกู้/สามัญ/หนังสือค้ำประกันเงินกู้ เลขที่ สม 55004071 และหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้  เป็นจำนวน  2  ครั้งแล้ว  ครั้งที่ 1 ส่งเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 สหกรณ์ฯ ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561  และครั้งที่ 2 ส่งเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ฯ รับหนังสือแล้วเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561  จนบัดนี้ดิฉันยังไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว หรือการตอบกลับจากสหกรณ์แต่อย่างใด

                 ดิฉันมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เอกสารดังกล่าว  จึงขอความกรุณาท่านแนะนำวิธีการที่ดิฉันจะได้เอกสารดังกล่าวดังด้วยค่ะ จะได้ปฏิบัติตาม

                                                                                    ขอแสดงความนับถือ

                                                                                     สมาชิกรหัส 028321

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:อาภรณ์ จันทร์เมืองไทย  Date: 2018-12-14 10:34:13
 
 
 

วันนี้ได้รับการประสานจาก จนท.สหกรณ์ ทางโทรศัพท์แล้วค่ะ ว่าจะดำเนินการให้

ขอบคุณมากนะค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ