ขอคัดสำเนาสัญญาเงินกู้สามัญ/หนังสือค้ำประกัน ครั้งที่ 3
Posted: ดิศรินทร์ สาหร่ายทอง Date: 2018-12-14 10:08:24
   
 

เรียน   ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

             ข้าพเจ้านางดิศรินทร์  สาหร่ายทอง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เลขที่ 046823  ได้ส่งหนังสือขอคัดสำเนาเอกสารสัญญาเงินกู้สามัญ/หนังสือค้ำประกัน ของนางสุธาศินี  รัตนจันทร์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เลขที่ 046825  ตามสัญญาเลขที่ สม53003327  จำนวนเงิน 250,000.-บาท ซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้ค้ำประกันสัญญาดังกล่าว  จึงได้ส่งหนังสือขอคัดสำเนาเอกสารมาแล้ว จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  จนบัดนี้ยังมิได้รับสำเนาเอกสารที่ร้องขอแต่อย่างใด  ขอให้สกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ดำเนินการจัดส่งสำเนาสัญญาเงินกู้สามัญ เลขที่ สม53003327 พร้อมหนังสือค้ำประกันให้กับข้าพเจ้าโดยด่วนจักเป็นพระคุณยิ่ง

                                                       ขอแสดงความนับถือ

                                                 นางดิศรินทร์   สาหร่ายทอง

                                       สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เลขที่ 046823

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-12-14 14:10:24
 
 
 

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการให้ครับ ขออภัยในความล่าช้าครับ

(นายประกาศิต  จนท.งานเร่งรัด)

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:ดิศรินทร์ สาหร่ายทอง  Date: 2019-01-31 10:47:44
 
 
 

เอกสารส่งมารึยังคะ นานเกินไปแล้ว

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ