ุกุู้ฉุกเฉิน
Posted: สุธีรา บุญสม Date: 2018-12-14 10:08:41
   
  สมาชิก 035632 ส่งกู้หุ้นไม่ผ่าน สามารถกู้ฉุกเฉิน/กุกเฉิน ATM ได้ไหมค่ะ ผ่อนสูงสุดกี่งวดค่ัะ เอกสารต้องส่งใหม่ทั้งหมดไหมค่ะ เงินเดือนคงเหลือ 3270 จะกู้ได้เท่าไหรค่ะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-12-14 14:12:17
 
 
 

เงินคงเหลือของสมาชิก ไม่พอหักหนี้เงินกู้ฉุกเฉินที่จะกู้ใหม่ ไม่สามารถกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้ เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด

หลักเกณ์ฑเงินกู้ฉุกเฉิน ดาวน์โหลดได้ที่  http://www.dlasavingcoop.com/show.php?No=773

(งานเงินกุ้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ