มาตรการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน
Posted: เทพประธาน ไชยธงรัตน์ Date: 2019-01-09 16:19:32
   
 

สหกรณ์มีมติช่วยเหลือผู้ค้ำประกันในกรณีที่จ่ายเงินคืนแทนผู้กู้ทั้งหมดในคราวเดียวกัน จะได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของวงเงิน  โอนจ่ายคืนพร้อมก้นตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ไม่ทราบว่าต้องดำเนินการยังไงคะถึงจะได้เงินคืนร้อยละ๒๐ ตามที่สหกรณ์มีมตินะคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2019-01-14 10:15:16
 
 
 

ให้ทำหนังสือขอรับเงินช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเข้ามาที่สหกรณ์ พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานการชำระเงินแทนผู้กู้ค่ะ

(จนท.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด)

 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ