แจ้งให้เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน
Posted: รัชนี ทาสีดา Date: 2019-01-10 11:06:42
   
 

ตามที่สหกรณ์แจ้งให้เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน ขอแจ้งว่าไม่สามารถหาผู้ค้ำประกันได้ขอพ้นสภาพตามข้อบังคับสหกรณ์ และให้นำเงินหุ้นสะสมมาหักชำระหนี้ และถ้ามีเงินเหลือขอให้โอนเงินข้าพเจ้า ซึ่งได้ส่งหนังสือแจ้งสหกรณืไปแล้ว เมื่อ28 ธ.ค.2561

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ