ลาออกเดือน ม.ค 62 ยังได้รับเงินปันผลปี 2561 อยู่หรือไม่
Posted: มนัญชยา ไชยะเดช Date: 2019-01-10 11:16:13
   
 

เนื่องจากในเอกสารใบลาออก  ระบุว่าลาออกก่อนวันประชุมแจกจ่ายเงินปันผล จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลสำหรับปีนั้นๆ แต่

จนท.สหกรณ์ตอบกระทู้และแนะนำว่าลาออกปี 2562 ได้รับเงินปันผล 2561 อยู่ ถูกต้องหรือไม่

เพราะดิฉันต้องการได้เงินปันผลปี 62 และได้ส่งใบลาออก ในเดือน ม.ค 62 ไปที่สหกรณ์เรียบร้อยแล้ว

 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:มนัญชยา ไชยะเดช  Date: 2019-01-10 11:17:30
 
 
 

แก้ข้อความวรรคท้าย "ต้องการเงินปันผลปี 2561 ค่ะ" พอดีพิมพ์ผิด

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:Admin   Date: 2019-01-10 12:20:02
 
 
 

เป็นสมาชิกตั้งแต่เดือน มกราคม 2561-31 ธันวาคม 2561 มีสิทธิได้รับเงินปันผลในปี 2561 ค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ