การประนอมหนี้
Posted: ศุพิชญ์รดา หิรัญผดุงพงศ์ Date: 2019-01-10 12:59:47
   
 

ถ้าผู้กู้พ้นสมาชิกภาพแล้ว สามารถขอประนอมหนี้ได้หรือไม่ และถ้าสามารถประนอมหนี้ได้ ผู้ค้ำประกันรายเดิมก็ถูกพ้นสภาพแล้วเช่นกัน เราต้องทำอย่างไรค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:ปนัดดา อสิพงษ์  Date: 2019-01-11 15:11:09
 
 
 

ต้องการประนอมหนี้เช่นกันค่ะขอผ่อนชำระเดือนละ 2,500 ในส่วนของหนี้ตนเอง

สำหรับหนี้ที่เราติดค้ำประกันขอให้โอนคืนแก่ลูกหนี้และขอให้ตามหนี้กับคนกู้เหมือนที่เคยเรียกเก็บ

กับคนกู้เราไม่สามารถชำระหนี้แทนคนกู้ได้ เพราะภาระหนี้เราก็เยอะมากพออยู่แล้วค่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:จุฑามาศ ภูถาดลาย  Date: 2019-01-13 14:09:16
 
 
 

เรียน สหกรณ์ฯ ดิฉันทำหนังสือไปแล้วประมา 2 เดือน แต่ตรวจสอบกับ จนท.กรมฯ แล้วปรากฏว่าไม่เห็นหนังสือ จึงเรียนว่าดิฉันกำลังดำเนินการทำหนังสือเข้าไปใหม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย:Admin   Date: 2019-01-14 10:17:51
 
 
 

เรียน คุณศุพิชญ์รดา หิรัญผดุงพงศ์

สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพแล้วสามารถทำประนอมหนี้เข้ามาได้ ส่งได้ไม่เกิน 180 งวด และไม่เกินอายุราชการให้ใช้คนค้ำคนเดิม ถึงแม้ว่าผู้ค้ำจะถูกพ้นสมาชิกภาพไปแล้วก็ตามค่ะ

(จนท.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ