ปริ๊นใบเสร็จ
Posted: สุวิชา สุวรรณโคตร Date: 2019-01-11 10:46:56
   
 

ขอนุญาตสอบถามวิธีปริ๊นใบเสร็จย้อนหลังครับ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2019-01-14 09:35:19
 
 
 

สามารถปริ้นใบเสร็จได้ที่หน้าเว็บไซต์สหกรณ์ฯ ค่ะ

หากท่านประสงค์ขอข้อมูลย้อนหลังมากกว่า 90 วัน ให้ทำบันทึุกข้อความเข้ามายังสหกรณ์ค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ