ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์
Posted: ฐิตาภา วงค์อินตา Date: 2019-01-11 14:28:00
   
 

เกณฑ์การให้คะแนนประเมิน

ข้อที่ 4 ผลการเรียนไม่เหมาะสมจะนำมาเป็นเกณฑ์  เพราะ

-  สมาชิกทุกคนควรมีสิทธิเท่าเทียมกัน  คนเรียนไม่เก่ง  เกณฑ์ประเมินก็ตกข้อนี้กันหมด ส่งขอรับทุนปีไหนก็ไม่ได้  

- คนที่เคยได้รับทุนแต่ละปี ที่เรียนเก่ง  คะแนนประเมินก็จะสูง และก็จะได้รับซ้ำๆทุกปี

-  จึงเป็นสาเหตุให้สมาชิกที่ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาบุตรของสหกรณ์ถูกตัดสิทธิ และเสียสิทธิ  ทั้งๆที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เหมือนกัน  

- ถามว่าวัตถุประสงค์ (แอบแฝง)ให้คนเรียนเก่งอย่างเดียวใช่หรือไม่  

-  ฝากเรียนถามท่านประธานกรรมการสหกรณ์  ให้เหตุทุกคำถามด้วย

 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:ฐิตาภา วงค์อินตา  Date: 2019-01-11 14:39:32
 
 
 

เปลี่ยนเป็น  "หลักเกณฑ์การให้คะแนนประเมิน  ทุนส่งเสิมการศึกษาของบุตรสมาชิกที่เรียนดี"  ดีใหมคะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:กษิดิ์เดช จิ๋วน้อย  Date: 2019-01-11 16:39:44
 
 
 

แม่นหลายคับ

 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย:Admin   Date: 2019-01-14 10:44:10
 
 
 

เรียน คุณฐิตาภา วงค์อินตา 

    ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาของบัตรสมาชิกสหกรณ์ พร้อมทั้งแบ่งเบาภาระของสมาชิกในบางส่วน โดยเกณฑ์ในการกำหนดคะแนนประเมิน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1.ส่วนของสมาชิก จำนวน 20 คะแนน

1.1 การคำนึงถึงภาระของสมาชิก

-ในเรื่องของเงินเดือน (5 คะแนน) หากสมาชิกมีเงินเดือนน้อยก็จะได้คะแนนสูงกว่าผู้มีเงินเดือนสูง

-ในเรื่องของจำนวนบุตร (5 คะแนน) หากสมาชิกเป็นผู้ที่มีบุตรหลายคน ก็จะได้คะแนนตามจำนวนของบุตรไม่เกิน 5 คะเนน

1.2 การคำนึงถึงการคงการเป็นสมาชิกภาพของสหกรณ์

-ในเรื่องของอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกเกิน 5 ปีขึ้นไป ก็จะได้รับคะแนนสูงสุด 5 คะแนน หากน้อยกว่าก็จะลดหลันคะแนนกันลงมา

-ในเรื่องของการที่เคยได้รับทุนการศึกษา หากสมาชิกเคยได้รับทุนการศึกษามาในปีที่แล้วก็จะได้คะแนน 1 คะแนน ซึ่งสหกรณ์ได้คำนึงถึงผู้ที่ไม่ได้รับทุนในปีก่อนหน้าเป็นหลัก

2.ส่วนของบุตรสมาชิก จำนวน 6 คะแนน เนื่องจากทุนนี้จัดขึ้นให้กับบุตรของสมาชิก จึงจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ในการวัดผลในส่วนนี้

ผลการเรียน 5 คะแนน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุตรของเพื่อสมาชิกที่เรียนดี หากบตรของสมาชิกมีคะแนนผลการเรียนน้อย แต่มีความสามารถพิเศษทางด้านอื่น เช่น เป็นนักกีฬาโรงเรียน ร้องเพรงเพราะ ก็จะได้คะแนน บวกเพิ่มอีก 1 คะแนน จากการจัดเกณฑ์คะแนนท่านสมาชิกจะเห็นได้ว่าเกณฑ์คะแนนส่วนใหญ่เป็นของสมาชิก ส่วนในเรื่องของวัตถุประสงค์ได้แจ้งให้ท่านสมาชิกทราบในเบื้องตนแล้ว

หากท่านสมาชิกต้องการจะเสนอหลักเกฑณฑ์ใด เพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ เพื่อฝ่ายจัดการจะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป

(งานสวัสดิการ)

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย:จารุวรรณ อยู่นิ่ม  Date: 2019-01-14 15:48:53
 
 
 

เราไม่ได้รับทุนการศึกษาบุตรมา 2-3 ปีละค่ะ ลูกเราก็เรียนดีเกรดดี และที่สำตัญเราเป็นสมาชิกเกิน 10 ปีละ และปีนี้เราก็ไม่ได้รับทุนการศึกษาบุตร เลยไม่รู้ไม่เข้าใจว่าจะให้ยื่นขอทุนทำไม่เนี่ย?

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย:ฐิตาภา วงค์อินตา  Date: 2019-01-15 16:30:41
 
 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

        ขออนุญาต  นำเรียนประธาน,คณะกรรมการสหกรณ์ฯ เรื่องการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาบุตร  มีความโปร่งใสแค่ไหน  ได้นำรายชื่อผู้ขอทุนฯมาพิจรณาทุกคนหรือไม่  ได้แจ้งผลคะแนนให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ขอทุนฯ ทราบหรือไม่  

ข้อเสนอ : เห็นควรให้ตัดเกณฑ์การให้คะแนนทุนศึกษาฯ  ข้อ 4 ออก  ลูกสมาชิกสหกรณ์ที่เรียนไม่ดี ไม่มีความสามารถพิเศษ ก็ไม่ได้รับขวัญกำลังใจ  ถือว่าไม่มีความเป็นธรรม

                                                                ขอแสดงความบับถือเป็นอย่างสูง

 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ