แจ้งเลขที่บัญชีเพื่อรับเงินปันผลเ
Posted: ศิรินุช กางทอง Date: 2019-02-12 12:17:40
   
 
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:ศิรินุช กางทอง  Date: 2019-02-12 12:26:44
 
 
 

เนื่องจากสหกรณ์แจ้งว่าไม่มีเลขที่บัญชีคะ 

เลขทะเบียน001863 นางศิรินุช  กางทอง ธนาคารกรุงไทยสาขาพังโคน เลขที่บัญชี 419-0-61038-0

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:สุรสิทธิ์ อรอินทร์  Date: 2019-02-12 12:56:30
 
 
 

แจ้งเลขบัญชีธนาคารด้วยคนครับ

เลขทะเบียน 017848 นายสุรสิทธิ์  อรอินทร์  ธนาคารกรุงไทย สาขาชยางกูร  เลขที่บัญชี 321-0-28938-7

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย:Admin   Date: 2019-02-12 12:58:12
 
 
 

ให้จัดส่งเอกสารเลขที่บัญชีธนาคารมายังสหกรณ์ฯ ค่ะ  

สอบถามเพิ่มเติม เจ้าหน้าทีประจำจังหวัดสกลนคร 091-7272538 ค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ