เงินปันผลไม่ถูก
Posted: พนม แสนหาญ Date: 2019-02-12 13:27:30
   
 

หุ้น ณ 31 ธ.ค. 61  จำนวน 96,000 บาท แต่ยอดโอน 4072 บาท  ไม่ได้กู้   หักค่าอะไร

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:ณภัทร คล่องสืบข่าว  Date: 2019-02-12 13:41:32
 
 
 

สหกรณ์มีสูตรการคิดแนะนำไว้  ยอดที่นำมาคำนวณคือทุนเรือนหุ้น ณ เดือน ธ.ค. 60 และเงินหุ้นที่ส่งรายเดือนค่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:Admin   Date: 2019-02-12 13:43:33
 
 
 

- เงินปันผลคิดจากค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ของสมาชิก   ไม่มีหักค่าใช้จ่ายค่ะ

-  วิธีคิดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน  ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ http://dlasavingcoop.com/show.php?No=1129

 -สามารถตรวจสอบรายละเอียดปันผล-เฉลี่ยคืนประจำปี 2561 ได้ที่หน้าเว็บไซต์สหกรณ์  เมนู Logon เข้าสู่ระบบ  หน้าระบบสมาชิกสหกรณ์ หรือไปที่ลิงค์นี้ http://sm.dlasavingcoop.com/logon

 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ