หักเงินปันผลชำระหนี้ยังไม่เห็นใบเสร็จ
Posted: กันชยา เทพจิตร Date: 2019-02-12 14:00:47
   
 

หักเงินปันผลชำระหนี้ยังไม่เห็นใบเสร็จ ไม่ทราบว่าจะออกใบเสร็จให้ช่วงวันที่เท่าไหร่คะ รหัส 030485

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2019-02-12 14:28:28
 
 
 

อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ