เงินปันผลเฉลี่ยคืน 61
Posted: จรรยา แก้วคำมูล Date: 2019-02-18 13:22:39
   
 

เงินปันผลเฉลี่ยคืนปี 61 9,696 บาท หักประกัน 230  เหลือ 9,466 บาท ให้หักชำระหนี้ไม่เห็นยอด

หนี้ลดลงเลยค่ะ ใบเสร็จชำระต้องพิมพ์เอง หรือสหกรณ์ส่งใบเสร็จให้

 

 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2019-02-18 13:35:33
 
 
 

ยังไม่มีการตัดชำระหนี้ดังกล่าว อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะ

หลังจากออกใบเสร็จรับเงินแล้ว สมาชิกสามารถปริ้นใบเสร็จได้ที่หน้าเว็บไซต์สหกรณ์ เมนู Logon เข้าสู่ระบบ

สอบถามเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดเชียงใหม่ 083-9292830 ค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ