เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
Posted: ปณิชา ทักษญาพันธ์ Date: 2019-03-13 17:17:21
   
 

ส่งเอกสารขออนุมัติเงิกู้ฉุกเฉิน ATM แล้ว ได้รับหรือยังคะ เอกสารครบมั้ย ต้องส่งเพิ่มเติมมั้ยคะ อนุมัติได้เมื่อไหร่คะ 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2019-03-13 19:36:43
 
 
 

เรียน คุณ ปณิชา  ทักษญาพันธ์

->คำขอ ประเภท ฉอ เลขที่คำขอ 62ฉอ000219 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > อื่น ๆ[ตารางหักเงินนำส่งฎีกาเงินเดือนของหน่วยงาน ไม่มีรายการหักเงินนำส่งให้สหกรณ์]

      > อื่น ๆ[สมาชิกต้องส่งเอกสารตามข้างต้นที่สมบูรณ์และถูกต้องมาให้สหกรณ์ฯ]

      > อื่น ๆ[เจ้าหน้าที่ได้โทรประสานสมาชิกแล้ว แต่ไม่รับสาย วันที่ 11/3/62 เวลา 11.29 น.].

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:ปณิชา ทักษญาพันธ์  Date: 2019-03-14 11:32:21
 
 
 

1.ส่งไปใหม่ทั้งหมดหรือคะ หรือแค่ส่งเพิ่มเติม ที่ขาด

2. ขาดเอกสารอะไรบ้างคะ 

ขอบคุณค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ