สอบถามเรื่องค่าหุ้น
Posted: ชนกนันท์ หวังชอบ Date: 2019-03-14 11:34:33
   
 

พอดีได้ทำหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิก  แล้ว  ตั้งเดือน มกราคม  62  และได้รับเงินค่าหุ้นแล้ว  แต่เดือน กุมภาพันธ์  62  เจ้าหน้าที่การเงินได้หักเงินค่าหุ้น ไปจำนวน  500 บาท  นะคะ  อยากทราบว่า จะขอเงินคืน  จะต้องทำอย่างไรคะ  ขอบคุณคะ

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ