กู้ฉุกเฉิน
Posted: ราตรี ไชยโสดา Date: 2019-03-14 14:58:39
   
 

รหัสสมาชิก 066567 ยื่นกู้ ฉฉ. ได้รับเอกสารยังค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2019-03-14 17:02:30
 
 
 

เรียน คุณ ราตรี  ไชยโสดา
->คำขอ ประเภท ฉฉ เลขที่คำขอ 62ฉฉ000287 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 
      > อื่น ๆ[ขาดตารางหักเงินนำส่งฎีกาเงินเดือนของหน่วยงาน เดือนล่าสุด (แบบ งด.2)]
      > อื่น ๆ[สมาชิกต้องส่งเอกสารตามข้างต้นที่สมบูรณ์และถูกต้องมาให้สหกรณ์ฯ]
      > อื่น ๆ[เจ้าหน้าที่ได้โทรประสานสมาชิกแล้ว  วันที่ 14/3/62]

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ