ส่งเอกสารการกู้ฉุกเฉินไปวันที่11 มีค.62. ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารหรือยังคะ
Posted: สุปราณี บุตตะวัง Date: 2019-03-14 19:36:26
   
 
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:สุภาวดี ปานคง  Date: 2019-03-15 08:46:20
 
 
 

สมาชิก 015298 ได้จัดส่งเอกสารกู้ยืมเงินฉุกเฉินเมื่อ 8/3/62

เอกสารได้รับหรือยังค่ะ และเอกสารครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ค่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:Admin   Date: 2019-03-15 09:33:15
 
 
 

เรียน คุณสุปราณี  บุตตะวัง

->คำขอ ประเภท ฉฉ เลขที่คำขอ 62ฉฉ000277 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > อื่น ๆ[สมาชิกไม่ได้ให้หน่วยงานหักหน้าฎีกาเงินเดือน นำส่งเงินชำระให้สหกรณ์]

      > อื่น ๆ[สมาชิกต้องชำระเงินตามยอดเรียกเก็บประจำเดือนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 เดือน โดยการหักหน้าฎีกาเงินเดือน]

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย:Admin   Date: 2019-03-15 09:34:27
 
 
 

เรียน คุณสุภาวดี  ปานคง

->คำขอ ประเภท ฉอ เลขที่คำขอ 62ฉอ000227 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > อื่น ๆ[หนังสือคำขอกู้เงิน ตรงช่องเจ้าหน้าที่การเงิน สมาชิกไม่ต้องเซ็นต์ชื่อ]
      > อื่น ๆ[สมาชิกต้องส่งเอกสารตามข้างต้นที่สมบูรณ์และถูกต้องมาให้สหกรณ์ฯ]
      > อื่น ๆ[เจ้าหน้าที่ได้โทรประสานสมาชิกแล้ว แต่ไม่รับสาย วันที่ 12/3/62 เวลา 15.12 น.]

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ