สิทธิ์ของสมาชิกที่ปรับโครงสร้างหนี้
Posted: จุฬาภร มูลแวง Date: 2019-03-15 10:39:01
   
 

เรียน คระกรรมการ ผ่านเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

  ดิฉัน  ปรับโครงสร้างหนี้  ในปี 2560  เนื่องจาก  ไม่อยากให้ผู้คำ้ประกันของดิฉัน  มีปัญหา  เดือดร้อน และอยากให้สถานะของตัวเองเป็นปกติและหนี้เงินกู้ลดลง   จึงทำการปรับโครงสร้างหนี้  ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สหกรณ์  และต่อมาในปี 2561  ได้เกิดปัญหากับสมาชิกหลายคนที่โดนโอนหนี้จากผู้กู้มาให้คนค้ำ  ซึ่งเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์  นั้น  แต่ก่อนสมาชิกที่ปรับโครงสร้างหนี้  ต้องชำระหนี้เงินกู้ติดต่อกัน 12 งวด  จึงจะกู้สามัญหรืิอฉุกเฉินได้  แต่ตอนนี้จะกู้ได้ตามฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 กู้ได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของทุนเรือนหุ้นของสมาชิก ที่ปลอดภาระการค้ำประกันเงินกู้  ซึ่งเป็นไปได้ยากมาก  และน้อยมากที่จะกู้ได้  เนื่องจากต้องมีหุ้นมากกว่าหนี้และไม่ติดค้ำประกันอีกด้วย  ดังนั้น  น่าจะปรับแก้ไขระเบียบการปรับโครงสร้างหนี้ให้ผู้ที่ปรับโครงสร้างหนี้  มีสิทธิ  ในการเป็นสมาชิกของตัวเองด้วยค่ะ  การปรับโครงสร้างหนี้  เราไม่ได้หนีหนี้  แต่เป็นการเริ่มต้นใหม่  อยากให้สถานะของตัวเอง  ปกติ  จึงอยากจะให้คนที่ปรับโครงสร้างหนี้  มาเรียกร้องสิทธิ  ของตัวเองบ้างค่ะ  อย่างน้อย  กู้ฉุกเฉินได้ก็ยังดี   จะทำอย่างไรให้คณะกรรมการชุดใหม่ที่เข้ามาทำหน้าที่  ได้รับทราบปัญหาของสมาชิกที่ปรับโครงสร้างหนี้  ฝากท่านเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:ศิริศักดิ์ แก่นเมือง  Date: 2019-03-16 12:28:02
 
 
 

เห็นด้วยคับ ผมโทรไปถามสหกรณืบอกให้ชำระหมดถึงจะกู้ได้ซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะยอดเงินยังค้างเยอะมากไม่สามารถกู้ตัวอื่นได้เลย 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ