การประชุมประจำเดือน มีนาคม 2562
Posted: กมลชนก ศงสนันทน์ Date: 2019-03-15 13:26:05
   
 

จะมีการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2562 วันที่เท่าไหร่คะ ส่งเอกสารลาออกไปอยากทราบผลค่ะ จะได้แจ้งกองคลังให่้ระงับการหักหุ้นรายเดือน

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2019-03-15 15:48:05
 
 
 

ประชุมวันที่ 15/03/2562 ค่ะ   รอผลการอนุมัติค่ะ

ในส่วนยอดเรียกเก็บประจำเดือนมีนาคม 2562 ไม่ต้องชำระเข้ามาค่ะ

(จนท.ประจำจังหวัด)

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:กฤษกร พบคีรี  Date: 2019-03-16 07:22:06
 
 
 

ขอทราบผลการลาออกของหมายเลขสมาชิก 050028 จังหวัดตาก ด้วยครับ จะได้แจ้งการเงินไม่หักฎีกาเดือนเมษายนครับ ขอบคุณครับ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ