สอบถามการประชุม
Posted: อังกูร กิตติสวัสดิ์ Date: 2019-04-10 16:40:20
   
  เดือนเมษายน สรุปแล้วได้วันประชุมหรือยังค่ะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2019-04-11 09:23:05
 
 
 

เดือนเมษายน สหกรณ์ฯ ยังไม่ได้กำหนดวันประชุม เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการฯ ไม่สามารถประชุมได้ เหตุเพราะองค์ประชุมไม่ครบตามที่กำหนดในข้อบังคับสหกรณ์ 

ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการสรรหา กรรมการดำเนินการฯ แทนตำแหน่งที่ว่างค่ะ

(งานประชุม)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ