การหักหุ้นคนค้ำไปชำระให้คนกู้
Posted: ลัดดาวัลย์ อุดม Date: 2019-04-11 09:55:10
   
 

สหกรณ์หักหุ้นไปชำระหนี้แทนคนกู้ แต่คนกู้ไม่ยอมรับและไม่ยอมจ่าย มีหนังสือแจ้งไปให้สหกรณ์โอนหุ้นคืนผู้ค้ำ และให้เรียกเก็บจากคนกู้ ทางสหกรณ์จะดำเนินการโอนหุ้นคืนผู้ค้ำได้หรือไม่ 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2019-04-11 10:09:52
 
 
 

ทางผู้ค้ำประกัน สามารถนำใบเสร็จรับเงินที่สหกรณ์ฯนำค่าหุ้นมาชำระหนี้ ไปดำเนินการฟ้องร้องต่อศาล เนื่องจากกรณีนี้ผู้กู้ได้รับลาภที่มิควรได้

สอบถามเพิ่มเติม จนท.ประจำจังหวัดบึงกาฬ  092-3716127

(จนท.ประจำจังหวัดบึงกาฬ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ