สอบถามเรื่องกู้เงินสามัญ
Posted: กัลชุณา ประดับศรี Date: 2019-05-15 12:02:11
   
 

ส่งเอกสารกู้เงินไปยังสหกรณ์แล้วอยากทราบผลว่าผ่านไหมค่ะ..ขอบคุณค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2019-05-15 15:16:25
 
 
 

คำขอกู้ของคุณกัลชุณา  ประดับศรี เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก หลังหักค่าใช้จ่ายเงินคงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์สหกรณ์ฯ ลดวงเงินแล้วยังไม่พอ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ