ช่วยเร่งรัดหนี้ผู้กู้ด้วย
Posted: อรุณรัตน์ ขันแก้ว Date: 2019-05-15 14:55:32
   
 

ผู้กู้040042ชำระหนี้เดือนละ2,000บาท  แม้แต่ดอกยังไม่พอ  ทำให้ผู้คำ้ลำบากมากจะถอนเงินหุ้นก็ไม่ได้เพราะสหกรณ์ให้ออกจากสมาชิกเนื่องจากไม่ส่งค่าหุ้น(จะส่งต่อได้ไงในเมื่อคนที่เราคำ้ก็ยังไม่ชำระหนี้)  หุ้น 99,280.-บาท  แถมปันผลก็ไม่ได้(ฝากธนาคารยังมีดอกเบี้ย)  ช่วยเร่งรัดมาตราการทวงถามหนี้ด้วยค่ะหรือจะให้คนคำ้ทำยังไงก็ช่วยแจ้งแนวทางด้วยค่ะ

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ