สอบถามผลการอนุมัติให้ลาออก
Posted: ธีระยุทธ คำมณี Date: 2019-06-12 08:52:12
   
 

สมาชิก เลขที่ 004268 ได้รับอนุมัติให้ลาออกยังครับ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2019-06-12 09:26:41
 
 
 

คณะกรรมการ อนุมัติให้พ้นจากสมาชิกภาพเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 และจำดำเนินการคืนเงินทุนเรือนหุ้นให้ไม่เกิน 15 วันทำการครับ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ